Inspiration

New Heart New World 2 : อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

New Heart New World 2 : อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

คนที่ คิดการใหญ่ ที่เหนือกว่า มนุษย์ผู้อื่น จึงคิดแต่เด็ก มึงจำไว้เลย ไม่มีฟลุ๊ก มึงจำใส่กะโหลกมึงเลย คนที่มีวิสัยทัศน์ ตั้งแต่เด็ก จึงประสบความสำเร็จสูงสุด เมื่อมึงคิดเห็น วิเคราะห์แล้วจึงอยาก เมื่ออยากจึงมีความมุ่งมั่น เมื่อมีความมุ่งมั่นจึง สร้างประจุพลังแห่งความมุ่งมั่น โดยเอาความตายของตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่รู้จักธรรมมะหรอก แต่มึงรู้มั้ย เมื่อมึงเพียรมาก มึงรู้มั้ยนั่นคือธรรมมะที่สอนมึงให้รู้จั­กดีชั่ว ด้วยอัตโนมัติ เพราะมึงบุกมาก มึงจึงพบปัญหามาก มึงจึงแก้ปัญหามาก มันจึงเป็นธรรมชาติที่สอนมึง นั่นคือธรรมมะ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์. ศิลปินแห่งชาติ พบกับ 26 ผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตื่นรู­­้ จาก NEW HEART NEW WORLD 2 :…
Read more
คิดถึงวิทยา

คิดถึงวิทยา

  ปีการศึกษา 2555 “สอง” (สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว) อดีตนักกีฬา มวยปล้ำ ตกอับ ต้องผันตัวเอง มาเป็นครู ยังโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่กว่าจะไปถึง ต้องออกเดินทางตั้งแต่ เช้ามืด ขึ้นรถ ผ่านผืนป่า ลงเรือ ฝ่าผืนน้ำ หลายชั่วโมง โรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ กลางเขื่อน โอบล้อมด้วย ภูเขา และผืนน้ำ อันกว้างใหญ่ “โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สาขาเรือนแพ”
Read more